Namaskar ghyava aho Buddha deva lyrics

Namaskar ghyava aho Buddha deva lyrics

Gadit Ghya Ho Mala Marathi Bhimgit Lyrics

Gadit Ghya Ho Mala Marathi Lyrics

Yugandharala karu samrpit Marathi Bhim geet 

Yugandharala karu samrpit Marathi Bhim geet 

Rang Neela Hindi Bhimgeet Lyrics

Rang Neela  Hindi Bhimgeet Lyrics 

Yugandharala karu samrpit Marathi Bhim geet 

Rang Bhim Jayanti Ke Song Lyrics 

Shri Buddhachya Charanavarti Marathi Lyrics

Shri Buddhachya Charanavarti Marathi Lyrics

Sarya Vishwala Buddha Hawa Marathi Buddha Geet Lyrics

Buddha Hi Buddha Hai Buddha Geet Lyrics

Buddha Hi Buddha Hai Buddha Geet Lyrics

Bhor bhaye jab pahali kirne Hindi Bhimgeet Lyrics

Bhor bhaye jab pahali kirne Hindi Bhimgeet Lyrics

Sajari-Bhim-Jayanti-Karu-vaishali-made

Sajari Bhim Jayanti Karu Marathi Bhimgeet Lyrics

Amrutvani hi buddhachi Marathi Buddha Geet Lyrics